location首頁> 公司簡介
             
 
野生黃斑-一到二人份235元(完售)
 
野生石魽(整尾)-八到十人份620元(完售)
 
紅目鰱(中)-一到二人份175元
 
             
 
秋姑-八到十人份505元(完售)
 
黑鯛-二到四人份230元(完售)
 
野生鱸魚(全魚)-四到六人份315元
 
             
 
野生赤翅-二到四人份230元(完售)
 
野生海鱺魚(輪切片)-二到四人份370元(完售)
 
野生海鱺魚(輪切片)-四到六人份350元(完售)
 
             
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >
                   
 
FACEBOOK粉絲團 痞客邦部落格