location首頁> 公司簡介
             
 
馬鞭魚-四到六人份280元(完售)
 
馬鞭魚-二到四人份235元(完售)
 
馬鞭魚-一到二人份185元(完售)
 
             
 
剝皮魚-一到二人份185元(完售)
 
黑鯧-二到四人份230元(完售)
 
黑點魚-六到八人份470元
 
             
 
澎湖加網魚二到四人份155元
 
野生皮刀魚-二到四人份105元(完售)
 
野生皮刀魚-一到二人份65元(完售)
 
             
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >
                   
 
FACEBOOK粉絲團 痞客邦部落格