location首頁> 公司簡介
             
 
野生鱸魚(全魚)-一到二人份190元(完售)
 
澎湖活凍明蝦(NG)-一到二人份200元(完售)
 
野生澎湖馬加魚-6-10人份400元(完售)
 
             
 
野生澎湖馬加魚-6-8人份215元(完售)
 
花飛魚-二到四人份150元(完售)
 
金線魚-六到八人份305元(完售)
 
             
 
金線魚-四到六人份255元(完售)
 
野生馬鞭魚-6-10人份370元
 
野生馬鞭魚-6-8人份325元(完售)
 
             
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >
                   
 
FACEBOOK粉絲團 痞客邦部落格