location首頁> 公司簡介
             
 
寒鯛-二到四人290元(完售)
 
鳳梨魚-二到四人份205元(完售)
 
黃雞魚-一到二人份155元
 
             
 
寒鯛-六到八人份430元(完售)
 
*季節限定*澎湖野生海菜
 
*季節限定*澎湖野生紫菜(完售)
 
             
 
香魚片(完售)
 
澎湖丁香醬(完售)
 
澎湖干貝醬(完售)
 
             
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >
                   
 
FACEBOOK粉絲團 痞客邦部落格