location首頁> 公司簡介
             
 
野生紅魽(魚頭或尾)--二到四人份100元(完售)
 
土魠魚(大)(魚頭或尾)-二到四人份350元(完售)
 
土魠魚(小)(魚頭或尾)-二到四人份190元(完售)
 
             
 
土魠魚(中)(魚頭或尾)-四到六人份295元(完售)
 
鮸魚(魚頭或尾)-二到四人份170元(完售)
 
野生紅魽(整尾)-八到十人份以上555元(完售)
 
             
 
鸚哥-一到二人份155元(完售)
 
活凍軟絲-四到六人份260元(完售)
 
秋姑-六到八人份380元(完售)
 
             
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >
                   
 
FACEBOOK粉絲團 痞客邦部落格