location首頁> 公司簡介
             
 
嘉魶魚-二到四人份270元(完售)
 
鸚鯛-八到十人份500元(完售)
 
金鐘魚-二到四人份145元(完售)
 
             
 
赤筆仔(小)-一到二人份160元(完售)
 
青嘴龍占-一到二人份190元(完售)
 
白毛-二到四人份230元(完售)
 
             
 
白毛-一到二人份170元(完售)
 
五線雀鯛-二到四人份210元(完售)
 
野生紅魽(魚頭或尾)--四到六人份135元(完售)
 
             
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >
                   
 
FACEBOOK粉絲團 痞客邦部落格