location首頁> 公司簡介
             
 
活凍現流小卷-一到二人份185元(完售)
 
烏尾冬-二到四人份150元(完售)
 
野生班頭(黃錫鯛)-二到四人份230元(完售)
 
             
 
沙溜-一到四人份110元
 
碗米仔-四到六人份230元(完售)
 
盤仔魚(大)-一到二人份205元(完售)
 
             
 
盤仔魚(小)-一到二人份160元(完售)
 
黑點魚-八到十人份630元(完售)
 
赤筆仔(小)-二到四人份240元(完售)
 
             
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >
                   
 
FACEBOOK粉絲團 痞客邦部落格