location首頁> 公司簡介
             
 
赤筆仔(大)-四到六人份410元(完售)
 
黑點魚-四到六人份390元
 
黑點魚-一到二人份235元
 
             
 
午仔魚(小)-二到四人份145元(完售)
 
秋姑-四到六人份315元
 
野生班頭(黃錫鯛)-一到二人份170元(完售)
 
             
 
野生竹梭(魚頭或尾)-四到六人份85元(完售)
 
野生竹梭(魚頭或尾)-二到四人份155元(完售)
 
野生竹梭-四到六人份220元(完售)
 
             
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >
                   
 
FACEBOOK粉絲團 痞客邦部落格