location首頁> 公司簡介
             
 
黑點魚-一到二人份235元
 
黑點魚-四到六人份390元
 
黑點魚-二到四人份315元
 
             
 
黑點魚-六到八人份470元
 
黑點魚-八到十人份630元(完售)
 
黑點魚(輪切片)-二到四人份295元(完售)
 
             
 
黑點魚(魚頭)-二到四人份205元(完售)
 
 
 
             
< 1 >
                   
 
FACEBOOK粉絲團 痞客邦部落格